Thursday, July 18, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaEscola 13 iha Likisa hetan Rekontrusaun

Escola 13 iha Likisa hetan Rekontrusaun

Ensino baziku  hamutuk sanulu resin tolu iha Munisipio Liquica  sei hetan re-kontrusaun iha tinan 2021

Director  Edukasaun  ,Municipio Liquica  Zito Antonio de Oliveira  hateten escola  Primaria    ne’ebe  kontrusaun  iha tempu okupasaun   indonesia  hahu   tinan 1983 iha municipio de liquica sei hetan  rekontrusaun  foun iha tinan 2021 

Bazeia  ba  plano   ne’ebe   edukasaun  apresenta  escola hamutuk 20 resin maibe hetan    aprovasaun ecola  sanulu resin tolu  deit

“ eskola hirak nee kondisaun ladiak ona,ita nia osamentu tina nee benefisia dei ba eskola 13.”

Director  edukasaun  ,Munisipio  Liquica   hatutan  katak escola hirak ne’ebe  kondisaun  sei at atu   dirasaun sei kontinua  identifika    hodi   apresenta   ba menisterio  edukasaun   atu  tau  iha plano  foun ba  2022 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

Ohin Stae Likisa lori rejultadu apuramentu munisipal ba Nasional

Hafoin remata apuramentu munisipal  iha Likisa,ohin Stae kontinua lori Rejultadu apuramentu munisipal ba iha Nasional. Imformasaun ne fo sai husi Diretur stae munisipio likisa Mario...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x